Życzenia i przemyślenia na okres Świąt Wielkonocnych.

Życzenia i przemyślenia na okres Świąt Wielkonocnych.
2024-03-29
           Wzorem lat ubiegłych pragnę zwrócić uwagę wszystkim  na moje przemyślenia, które są ciągle aktualne a wręcz nabierają na znaczeniu. Trwa   Wielki Tydzień, tydzień zadumy, refleksji i rozmyślań nad Jezusem Zmartwychwstałym. Wierzymy mocno i jesteśmy przekonani w wierzę, że my także zmartwychwstaniemy. Cóż byłaby warta nasza wiara gdybyśmy jej nie mieli. Na ten okres oczekiwania, przygotowania się na to przyjście Chrystusa Zmartwychwstałego robimy wielkie przygotowania, cieszymy się bardzo, czynimy różnego rodzaju postanowienia, odmawiamy sobie wszelkich przyjemności i umartwiamy się, akcentując to innym czego to sobie nie odmówiliśmy w poście. Ale czy tym zasłużymy sobie na wieczną chwałę, życie wieczne?. Myślę, że nie.
               Przygotowywać się na spotkanie z Bogiem powinniśmy się przez całe nasze przykładne życie. Przykładem tego powinna być naszą dobroć dla drugiego człowieka wynikająca z potrzeby każdego dnia. Powinniśmy żyć dla innych a nie przeciw innym jak to obecnie się dzieje: w rodzinie, sąsiedztwie, w społeczeństwie,  w kraju czy obecnie w Europie w obliczu trwającej wojny na Ukrainie i zagrożeń z nią związanych.
               Często zastanawiam się, co jest powodem takich ludzkich zachowań?, gdzie podziały się dawne czasy, biedne czasy ale normalne. W obecnej sytuacji, pogoni za wszystkim pogubiliśmy się bardzo!. Okres Wielkiego postu jest okresem szczególnym, dającym nam czas na przemyślenia, obudzenie się z tego niezdrowego snu, który trwa i pogłębia się, który powoduję to, że oddalamy się od siebie nawzajem i zapominamy po co żyjemy, po co Chrystus został ukrzyżowany na krzyżu….

                Niech ta chwila refleksji nad naszym życiem i przemijaniem będzie impulsem do pracy nad sobą tu na ziemi w obliczu trwającej wojny na Ukrainie i która staję się coraz większym zagrożeniem dla państw  Unii europejskiej ….

     

Nasz kandydat na: