Program 2018 - 2023

 Program na nadchodzącą kadencję

Już niebawem znów będziemy mieli możliwość pójść do wyborów i oddać swój głos na wybranych kandydatów. Zagłosujemy m.in. na osoby, które przez najbliższe cztery lata będą nas reprezentować w Sejmiku Województwa Małopolskiego. Radni sejmików mają realny wpływ na politykę województwa wobec regionów, których są reprezentantami, dlatego warto, aby były to właściwe osoby na tym stanowisku. Całą poprzednią kadencję reprezentowałem nasz subregion (powiat nowotarski, suski, myślenicki i wadowicki) w województwie. Myślę, że z całkiem dobrym skutkiem. Wymierne efekty mojej pracy widać dookoła nas. Począwszy od pozyskania środków na remonty dróg i budowy obwodnic, budowę ścieżek rowerowych, poprzez dofinansowania dla służb (OSP, PSP, GOPR, WOPR) aż po pomoc i fundusze dla stowarzyszeń, fundacji, na ochronę środowiska (solary, wymiana piecy, fotowoltaika, termomoderniacja) czy kulturę (MOK w Nowym Targu). Uruchomiliśmy Podhalańską Kolej Regionalną, a na naszym terenie wprowadziliśmy wiele programów, z powodzeniem działających już w województwie, np. Małopolska Niania, Bezpieczna Małopolska, czy Teleanioł. Udało się w Nowym Targu otworzyć filię Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego i przenieść siedzibę ARiMR do Nowego Targu. Aby być łatwiej dostępnym dla moich wyborców otworzyłem w Nowym Targu biuro radnych w którym pełnię regularnie dyżury i przyjmuję osoby potrzebujące pomocy czy interwencji. Uważam, że sejmik może być w Krakowie, ale radny musi być blisko. Dzięki temu miałem też szanse wielokrotnie rozmawiać z mieszkańcami, którzy mieli cenne sugestie i rady dotyczące naszego regionu. Właśnie te rozmowy, jak i moje doświadczenie i obserwacje pomogły mi w stworzeniu na kolejne 4 lata Programu, który – mam nadzieję – jak najlepiej odpowiada potrzebom mieszkańców. Zapraszam was do zapoznania się z najważniejszymi z moich planów. Jednocześnie zachęcam do dzielenia się swoimi pomysłami i sugestiami, bo to właśnie na ich podstawie powstawał poniższy dokument.

Mieszkańcy

·      Coraz większy wpływ na lokalne środowisko mają także sami mieszkańcy. W ramach budżetu obywatelskiego dofinansowanie uzyskały projekty  warte łącznie kilka milionów złotych. To bardzo ważna i potrzebna inicjatywa. Nadal będę wspierał  oddolne inicjatywy m.in. walcząc o zwiększenie na nie środków w ramach tzw. małych grantów a także poprzez poparcie i propagowanie tych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego, które przysłużą się naszemu regionowi.

·     Planuję również wspomóc i zachęcić sołectwa z naszego regionu do ubiegania się o miejsce w konkursie „Niezwykła Małopolska Wieś” – co daje możliwość pozyskania nawet kilkudziesięciu złotych,do przeznaczenia na dowolne potrzeby społeczności.

·        Zamierzam sfinalizować ostatecznie sprawę dawnego Prewentorium kolejowego w Nowym Targu na Kowańcu. Budynki i tereny wokół nich niszczeją, a mogłyby stać się przydatne dla mieszkańców (mogliby korzystać z uruchomionych tam przedsięwzięć lub znaleźć tam zatrudnienie).

Rodziny, młodzi i seniorzy

·     W nadchodzącej kadencji przewidziana jest możliwość pozyskania funduszy na domy seniora, na domy dziennego pobytu dla seniorów oraz na integrację międzypokoleniową i aktywizację osób starszych w ramach środków z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamierzam zachęcać organizacje i stowarzyszenia  i wspomóc je w pozyskaniu tych dotacji.

·     W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) a także Programu Operacyjnego Edukacja-Wiedza-Rozwój (PO WER) przewidziane są środki dla młodych: na subsydiowane zatrudnienie (staże), szkolenia (prawo jazdy kat. B, C, C+E, kursy językowe, kursy komputerowe) czy studia podyplomowe. Ponadto Województwo Małopolskie oferuje stypendia dla uzdolnionych poprzez „Regionalny program stypendialny WM”. Zamierzam pozyskać te środki dla młodych osób z naszego regionu, tak aby wyrównać ich szanse na rynku edukacji i pracy.

·        W województwie działa już z powodzeniem uruchomiony przez nas w poprzedniej kadencji Program Małopolska Niania (wsparcie finansowe 1500 zł w zatrudnieniu niani dla dzieci). Przewidujemy kolejne edycje, dodatkowo będę zabiegał o rozszerzenie jego zasięgu – aby pomóc osobom młodym w powrocie na rynek pracy, a osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia (w charakterze opiekuna/ki).

·       Planuję również zadbać o kontynuację i rozszerzenie zasięgu programu Teleanioł (rozwój usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku).

·     Ponadto będę zabiegał o środki na przedszkola i żłobki, punkty dziennej opieki a także placówki wsparcia dziennego. Tych ostatnich jest w naszym regionie ciagle za mało. 

Rolnicy

·        Sprawy rolników zawsze były mi szczególnie bliskie. Planuję zająć się trudną kwestią scalenia gruntów na Orawie (zwłaszcza zabezpieczenie środków).

·        ponadto zwiększenie i pomoc w pozyskaniu środków z funduszu ochrony gruntów rolnych (wsparcie finansowe na budowę, modernizację, remonty dróg dojazdowych do pól).

·        promowanie regionalnego wypasu owiec i promocja wyrobów regionalnych.

·        docierały do mnie głosy, że kwestia eksportu jagnięciny nadal nie jest rozwiązana korzystnie dla naszych rolników. Zamierzam również pochylić się nad tym problemem i być może interweniować na wyższych szczeblach, aby tę sprawę rozwiązać.

·        chciałbym również rozpropagować w naszym subregionie pomysł Zielonego Targu i znaleźć środki na jego wprowadzenie. To idea, która przewiduje stworzenie rolnikom miejsca
w którym będą mogli spr
zedawać swoje produkty bez zbędnych pośredników i bez opłaty za korzystanie ze stoisk a mieszkańcy będą mieć szeroki dostęp do zdrowej, ekologicznej żywności pochodzącej bezpośrednio od producenta.  

Przedsiębiorcy

·        Zamierzam wspierać i ułatwiać mieszkańcom naszego subregionu pozyskanie środków na prace badawczo-rozwojowe wraz z wdrożeniem nowych technologii/produktów/usług z RPO WM oraz dofinansowań  na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

·        Dzięki Projektowi Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie (w tym program akceleracyjny #StartUP Małopolska) będę zachęcał przedsiębiorców do zakładania własnych biznesów w naszym subregionie.

·        Aby przyciągnąć do subregionu inwestorów zamierzam również propagować Małopolskie Bony Rozwojowe (oferujące możliwość pozyskania przez firmy środków na szkolenie swoich pracowników), programy przekwalifikowujące dla pracowników, programy wsparcia dla firm które chcą wejść na rynki zagraniczne (np. pod działanie 3.3.2 RPO WM Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP).

Środowisko/Ekologia/Smog

W ostatnich latach coraz intensywniej i skuteczniej dbamy o środowisko. W województwie zauważono również problem smogu i podjęto już pierwsze kroki do rozwiązania tej kwestii (np. uchwała antysmogowa). Ciągle jednak jest jeszcze dużo do zrobienia.

·    Zamierzam nadal pomagać w pozyskaniu środków na odnawialne źródła energii, kontynuować programy wymiany kotłów, instalacji solarów, fotowoltaiki i pomp ciepła czy termomodernizacji budynków. Na to wszystko przewidziane są środki w ramach nowej perspektywy finansowej.

·        Wraz z politykami PSL planujemy wprowadzić  2-letnie dopłaty do rachunków za ogrzewanie po rezygnacji z przestarzałych technologicznie pieców a także zwiększyć dofinansowanie do wymiany pieców (do 100% - dla rodzin spełniających kryterium dochodowe). Będę zabiegał, aby te dopłaty nie ominęły naszego subregionu!.

·      W obecnej kadencji Sejmik Województwa Małopolskiego zakupił i przekazał nieodpłatnie oczyszczacze powietrza do 1800 przedszkoli i żłobków z całego województwa, w tym w naszym subregionie.  Akcja społeczna Marszałka cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego będę dążył do jej powtórzenia i rozszerzenia również na szkoły a w dalszej kolejności na budynki użyteczności publicznej (domy kultury, biblioteki publiczne etc.). 

Szkoły edukacja

·        Wsparcie dyrektorów szkół i przedszkoli, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania środków na organizację zajęć pozalekcyjnych, na tworzenie i rozwijanie punktów opieki dziennej (np. żłobki, placówki wsparcia dziennego- są na to środki z PRO WM), na tworzenie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych (w ramach działania 10.1.5 RPO WM), na wprowadzanie innowacyjnych technologii w szkolnictwie (tablice interaktywne, tablety).

·        Zamierzam promować i zachęcać młodzież  z naszego regionu do udziału w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna.

·        Chciałbym zachęcić również organy prowadzące szkoły i przedszkola (gminy, stowarzyszenia) i  pomóc im w zdobyciu środków na prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat własnego regionu (zespoły muzyczne i taneczne, taniec, śpiew, ubiory, tradycja, język).

·        kontynuacja i przede wszystkim promocja w naszym subregionie Małopolskiej Nocy Naukowców, Małopolska dla Maturzystów, Programu stażowego w Urzędzie Marszałkowskim i w przedstawicielstwie Małopolski w Brukseli, Programu Bon Kultury.

·        Nadal będę chętnie uczestniczył w spotkaniach i akcjach edukacyjnych (w szkołach podstawowych i przedszkolach) dotyczących bezpieczeństwa na drodze (promujemy odblaski, uczymy prawidłowego poruszanie się na drodze). Nadal również będę chętnie organizował miasteczka rowerowe dla szkół.

Sport i Zdrowie

·        dalsze wspieranie programów zdrowotnych i profilaktycznych w regionie oraz stowarzyszeń i fundacji, które zajmują się działalnością prozdrowotną (amazonki, pielęgniarki etc.). W poprzedniej kadencji chętnie pomagałem i wspierałem oddolne inicjatywy, promowałem profilaktykę chorób, zamierzam nadal to kontynuować.

·        Wsparcie samorządów w pozyskaniu dofinansowania do zakupu szczepionek/refundacji części kosztów szczepionek wieloskładnikowych (skojarzonych).  

·     Promowanie i pomoc przy realizacji naszym terenie programów: Małopolskie boiska (infrastruktura sportowa) , Już Pływam, Jeżdżę z Głową, Miasteczka komunikacyjne w szkołach. Ponadto pomoc w pozyskiwaniu funduszy na specjalistyczne programy sportowe szkolące młodych sportowców, np. hokeistów, piłkarzy, siatkarzy, skoczków, narciarzy czy rowerzystów.

·        Granty dla Ludowych Zespołów Sportowych i Gminnych Zrzeszeń LZS.

Kultura

·       Jako mieszkaniec Podhala szczególną wagę przykładam do zachowania naszych góralskich tradycji i zwyczajów. Różnorodna góralska kultura, od Orawy aż po Pieniny zasługuje na to, aby jak najszerzej ją krzewić i pokazywać jak najszerszemu gronu odbiorców. Dlatego nadal w pierwszej kolejności zamierzam promować nasze tradycyjne wyroby, ubiór, język i zwyczaje, m.in. na wyjazdach, podczas uroczystości czy festiwali, jak  Małopolski Festiwal  Smaku, Małopolskie Dni Książki „Książka i róża” czy Dni Dziedzictwa Kulturowego.

·      Województwo Małopolskie umożliwia sięgnięcie również po granty na kulturę. W ramach programu  Mecenat Małopolski, Małopolska. Moja wolność, Kapliczki Małopolski, Mecenat Małopolski bis, czy w ramach innych tzw. małych grantów można pozyskać środki na ochronę zabytków, dla kół gospodyń wiejskich, dla zespołów regionalnych, na remonty wiejskich świetlic etc. – zamierzam aktywnie wspierać w staraniach o te środki.

·      zamierzam rozpropagować w naszym regionie Program Bon Kultury a we współpracy z NGO zajmującymi się sprawami osób niepełnosprawnych również Program Małopolska Kultura Wrażliwa.  

Ochotnicze Straże Pożarne
·        aktywnie wspierałem naszych druhów z OSP w pozyskiwaniu środków na remonty remiz, zakup sprzętu czy nowoczesnych samochodów. Zamierzam nadal to kontynuować, głównie przez zwiększenie w Programie Małopolskie Remizy środków i zakresu finansowania (np. o możliwość wprowadzania nowych technologii teleinformatycznych).
·        Pomoc dla jednostek ubiegających się o udział w Programie Bezpieczna Małopolska, który oferuje dotacje do samochodów (ciężkich, średnich, lekkich), sprzęt dla strażaków (pompy, agregaty, dotacje do zakupu quadów,dronów) i szkolenia dla strażaków (pierwsza pomoc, obsługa sprzętu, prawo jazdy C, C+E).
·        Jako emerytowany strażak wiem, że sprzęt jest bardzo ważny, ale przede wszystkim należy pamiętać o bezpieczeństwie ratujących. Dlatego chciałbym uruchomić nowy program, który będzie miał na celu zadbanie przede wszystkim o strażaka ratownika. W programie będzie można starać się o dofinansowanie do specjalistycznych szkoleń, wysokiej jakości ubrań, hełmów, butów czy specjalistycznych kombinezonów do udziału w akcjach o bardzo wysokim ryzyku.

 Infrastruktura

·        Bardzo duża część mojej kadencji przebiegała pod znakiem remontów, modernizacji czy budowy dróg, obwodnic, mostów. Uzgadnialiśmy kosztorysy remontów, przebieg obwodnic i plany na kolejne inwestycje. W moim sprawozdaniu można znaleźć szczegółowe informacje i wykaz dróg, które zostały odremontowane dzięki moim staraniom. Na kolejną kadencję moim zamiarem jest kontynuować plany i strategie dotychczas opracowane. Rozpoczęła się budowa obwodnicy Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna, trwają rozmowy z mieszkańcami Chochołowa  w związku z lokalizacją  Obwodnicy Chochołowa, która czeka na rozpoczęcie budowy Obwodnicy,
Kontynuacja modernizacji dróg wojewódzkich  957, 958 i 969.                                                                

 W naszym subregionie, m.in. dzięki środkom z budżetu Województwa, cały czas powstaje wiele kilometrów tras rowerowych, wciąż nie tworzą one jednak spójnej sieci w pełni pozwalającej wykorzystać rower jako codzienny i całoroczny środek transportu. Zamierzam namawiać do realizowania kolejnych projektów, które będą łączyły istniejące odcinki w ciąg ścieżek- w pierwszej kolejności  w wymiarze regionalnych a w przyszłości  w zasięgu ponadregionalnym.

·        Dalszy rozwój prężnie działającej Podhalańskiej Kolei Regionalnej.

Powyższe plany wynikają z moich spostrzeżeń i obserwacji a także z rozmów z mieszkańcami regionu. Są to sprawy nad którymi będę chciał się pochylić. Poza nimi moja dotychczasowa działalność się nie zmieni. Nadal będę pełnił dyżury w biurze w Nowym Targu, zapraszał radnych czy marszałków, organizował sesje wyjazdowe, brał udział w pracach komisji czy rad społecznych, których jestem członkiem. Pamiętając o zasłużonych mieszkańcach naszego regionu, nadal zamierzam wnioskować o medale Honorowe Za  Zasługi dla Województwa Małopolskiego, Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski oraz Medalu Polonia Minor, które są wyrazem uznania i swoistym podziękowaniem za promocję i wkład do rozwoju regionu.    

     Sprawy „bezpieczeństwa” w szerokim zakresie znaczeniu tego słowa nie są mi obce, gdyż całe życie zawodowe służyłem w Państwowej Straży Pożarnej, posiadam wystarczające przygotowanie aby zająć się nimi w Sejmiku WM. 

Drodzy wyborcy, zamiast obiecywać wiele, chcę skupić się na tym, co jest realne!

Co można i uda się dzięki WASZEMU poparciu zrobić!

Musimy postawić na ludzi, którzy faktycznie po tych wyborach zrobią wszystko aby żyło nam się lepiej i w miarę możliwości zasobniej i stabilniej.

Idąc głosować proszę, zwróć uwagę ilu jest nowych kandydatów i co mają do zaoferowania wyborcom w swoich programach. Zazwyczaj tacy zawsze coś nowego wnoszą do polityki  i na tych należy głosować.  Doświadczenie mówi, że nie zawsze warto stawiać na tych co już byli, gdyż w myśl  zasady raz mnie wybrali, to wybiorą mnie jeszcze raz i jakoś to będzie.

Jestem człowiekiem szczerym, otwartym, pogodnym i miłego usposobienia, łatwo nawiązuję kontakty z ludźmi. Myślę, że cechy te są dla mnie bardzo przydatne w działalności społecznej z ludźmi  w Sejmiku WM jeżeli mnie  WYBIERZESZ  oddając SWÓJ GŁOS  i poproś swoich bliskich o głos na moją skromną osobę w wyborach  w dniu   21 października 2018 r.   

Lista nr 2 pozycja 1

                  Twój kandydat    Stanisław Barnaś            Konsekwentny w działaniu !

 W jesiennych wyborach  będziemy  wybierać naszych reprezentantów do Sejmiku WM na kolejne 5 lata. Wybierzmy mądrze. Oddajmy swój głos na kandydatów, którzy   mają realny i przemyślany plan  na czas swojej pracy w Sejmiku.

           Nie marnujmy naszego głosu i kolejnych 5. lat dla osób, które dostały od nas kredyt zaufania i nie wykorzystały tej szansy na zmianę.   Kandydat do Sejmiku WM
Stanisław Barnaś

Nasz kandydat na: