O mnie       Nazywam się Stanisław Barnaś, urodziłem się 18.02.1962 r. w Ochotnicy Dolnej, malowniczej górskiej miejscowości położonej w sercu Gorc, otoczonej trzema szczytami: Lubaniem, Gorcem i Turbaczem.
Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuowałem naukę w pięcioletnim Technikum Kolejowym w Nowym Sączu. Po złożeniu egzaminu dojrzałości rozpocząłem naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Następnie rozpocząłem pierwszą pracę zawodową w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej przy "NZPS Podhale" w Nowym Targu.
        W związku ze zmianami ustrojowymi i gospodarczymi w kraju, rozpocząłem działalność gospodarczą "Szkolenie Kierowców".
        W roku 1991 po przekształceniu Zawodowych Straży Pożarnych w Państwową Straż Pożarną wróciłem do służby w PSP. W trakcie pracy zawodowej stale podnosiłem kwalifikacje zawodowe: w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis-University w Nowym Sączu, na wydziale Przedsiębiorczości i Zarządzania - Kierunek Zarządzanie i Marketing oraz na Politechnice Lubelskiej w Lublinie (Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki) - Kierunek Zarządzanie i Marketing. Równocześnie w trakcie pracy zawodowej dodatkowo pracowałem w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu jako Egzaminator - Wykładowca kandydatów na kierowców i kierowców.
 
      Od września 2007 r. jestem emerytowanym oficerem Państwowej Straży Pożarnej. Jednocześnie dalej pracuję jako Egzaminator-wykładowca kandydatów na kierowców i kierowców w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Obecnie jestem Kierownikiem MORD w Nowym Sączu O/T Nowy Targ.

         Jako emeryt,  bardzo aktywnie angażuję się w życie społeczno-kulturalne naszego regionu:

-Jestem czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu - Kowańcu.
-Jestem członkiem Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSPRP w Nowym Targu.
-Czynnie uczestniczę w życiu regionalnym naszego pięknego Podhala poprzez angażowanie się w działalność w Związku
Podhalan w Nowym Targu.
 
         Sprawy moich kolegów i koleżanek emerytów i rencistów z czasów służby w straży pożarnej nie są mi obce, dlatego bardzo mocno angażuję się
w  
  życie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, nie tylko w powiecie nowotarskim ale również w województwie małopolskim i  w  kraju gdzie pełnie różne funkcję w związku emerytów i rencistów,  a najważniejsze z nich to:
 
- Wiceprezes  Zarządu Głównego Związku Emerytów  i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

- Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie.
- Prezes  koła Zarządu Powiatowego Związku Emerytów  i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Targu.

- Członek Małopolskiej Rady d/s Przeciwdziałania Uzależnieniom w Krakowie.
- Członek rady muzealnej Muzeum-Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej.
- Członek Rady Społecznej Szpitala Rehabilitacyjnego im. Jasińskiego w Zakopanem.
- Członek Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego.
- Członek Rady Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Polityka

- Od 2012 roku na zjeździe powiatowym Polskiego Stronnictwa Ludowego zostałem wybrany na Prezesa zarządu powiatowego w Nowym Targu.  
- Na IV zjeździe wojewódzkim PSL w Krakowie zostałem wybrany na członka Zarządu.
- Od 2014 roku Jestem Radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego w Krakowie, gdzie pracuje w kilku ważnych komisjach.
- Od 2014 Członek Rady w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Krakowie.

       Jestem człowiekiem szczerym, otwartym, pogodnym, miłego usposobienia, łatwo nawiązuję kontakty z ludźmi, zawsze otwarty na każdego człowieka.
     Myślę, że cechy te będą dla mnie bardzo przydatne w kontaktach z wyborcami, z ludźmi oraz w działalności w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

ZAINTERESOWANIA. Literatura, podróże, zamiłowanie do tradycji i kultury regionalnej, sztuki, teatru, muzyki klasycznej i regionalnej. Uprawiam sporty, gram w piłkę nożna i siatkową, biegam i jeżdżę na rowerze, pływam na b
asenie.

 
  Stanisław Barnaś      

Nasz kandydat na: