Wyjazdowe posiedzenie komisji.


2021-06-18
           W dniu 18 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie OSP Kręmpachy, odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Małopolskiego. Głównym punktem posiedzenia była sprawa "Zagrożenia powodziowego rzeki Białka". W spotkaniu poza radnymi sejmiku Województwa Małopolskiego wzięli udział przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie Wody w Krakowie i w Nowym Sączu, kierownik Nadzoru Wodnego w Zakopanem, radny gminy Nowy Targ, zastępca wójta gminy Nowy Targ, sołtysi wsi Kręmpachy, Nowa Biała i Dębno.
Sołtys i Rada Sołecka od wielu już lat szuka wszelkiej pomocy, aby ktoś w końcu zainteresował się ich problemem - rzeki Białka. Rzeki która przy każdy większych opadach, roztopach czy powodzi stanowi ogromne zagrożenie dla miejscowości położonych w obrębie Rzeki Białki, dla mieszkańców i ich gospodarstw.
         Po rzeczowej dyskusji uczestniczących w posiedzeniu Komisji, komisji się na wizję lokalną nad Białkę, gdzie mogliśmy na własne oczy zobaczyć jak wygląd koryto Rzeki Białka.
         Komisja Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich sejmiku Województwa Małopolskiego zobowiązała się do pomocy w miarę możliwości na każdym szczeblu władzy do podjęcia działań mających na celu doprowadzenie tej sprawy, ciągnącej się już od wiele wielu lat do szczęśliwego zakończenia.
  
                                                                                                                                              Radny Wojewódzki Stanisław Barnaś

Nasz kandydat na: