Spotkanie w powiecie tatrzańskim.

W powiecie tatrzańskim spotkałem się wyborcami.
2011-09-25
Dziś również prowadziłem kampanię w miejscowości Dzianisz, Spotkałem się z wyborcami w szkole podstawowej. Poruszono sprawy jak zwykle wyborcze, zapoznałem rolników między innymi ze sprawami dotyczącymi owczarstwa na terenie  Podhala. Ze strażakami rozmawiałem o aktualnych potrzebach związanych z funkcjonowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na Podhalu. Zaprezentowałem się jako kandydat do Sejmu RP, co spotkało się z aprobatą zebranych. Przedstawiłem krótki program, czym najpilniej chciałbym się zająć w Sejmie.
1. Reaktywować i zatwierdzić projekt ustawy górskiej.
2. Przyśpieszyć prace legislacyjne nad projektem ustawy  o zagospodarowaniu wspólnot leśno-gruntowych, /temat bardzo aktualny w tym regionie/.
3. Wyrównanie dopłat dla rolników do poziomu tzw. Starej Unii Europejskiej.
4. Zając się sprawą KRUS-u.
5. Emeryturami itd.

Nasz kandydat na: