Pielgrzymka Ludowców na Jasną Górę.


2022-10-19
Koleżanki i Koledzy, Panie i Panowie,

przypominamy, że w dniu 29 października br. odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę, której głównym organizatorem jest ZW PSL województwa śląskiego.

Program Pielgrzymki:

8:00 – Zbiórka na Placu Ignacego Daszyńskiego  w Częstochowie.

8:30 – Wymarsz na Jasną Górę przez I, II i III Aleję Najświętszej Marii Panny.

9:30 – Msza Święta w intencji Polskiego Ruchu Ludowego w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze.

10:30 – Złożenie kwiatów pod tablicą Premiera Rządu Obrony Narodowej z 1920 roku Wincentego Witosa w Kaplicy Pamięci Narodu na Jasnej Górze.

- Odśpiewanie Roty.

- Zakończenie Pielgrzymki (ok. 11.00).

Serdecznie zapraszam Ludowców, sympatyków do licznego udziału w tej pielgrzymce z podziękowaniem Jasnogórskiej Pani za opiekę jaką nas otacza w tych trudnych i ciężkich czasach oraz z prośbą o dalszą opiekę nad  nami w tych nie do końca  wiadomych nam najbliższych  czasach.

Prezes Zarządu Powiatowego PSL pow.  nowotarskiego  Stanisław Barnaś.


Nasz kandydat na: