Zaduszki Witosowe 2022.


2022-11-07

Zaduszki Witosowe 2022

            Kierujcie się teraz i zawsze dobrem Polski.
                                                        W. Witos

6 listopada Ludowcy z całej Polski spotkali się w Wierzchosławicach na Zaduszkach Witosowych. Uroczystość rozpoczęła Msza św.w Kościele Parafialnym w  Wierzchosławicach  w intencji śp. Wincentego Witosa, Stanisława  Mierzwy, Wincentego Stawarza i Zmarłych Ludowców.

Po Mszy św. wszyscy zebrani w uroczystym  pochodzie  przeszli na cmentarz, gdzie złożono wiązanki na Grobie Wincentego Witosa. Tam też wystąpił Władysław Kosiniak-Kamysz Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, poseł na sejm RP, który przypomniał życie i dokonania Wincentego Witosa, podkreślił w życiu każdego człowieka znaczenie honoru, godności i odwagi cywilnej, takie zawsze są działania PSL….

”Wincenty Witos miał cel sens i poświęcił  życie, uszanowanie jego wartości, a przez to wartości minionych i przyszłych pokoleń milionów naszych rodaków  tu w Polsce i  rozsianych po całym świecie dlatego tu jesteśmy. To  nas tutaj  tak naprawdę Moi Drodzy   definiuje…” mówił Prezes.

Polskie Stronnictwo Ludowe powiatu nowotarskiego  reprezentowała i składała wiązankę delegacja w składzie Stanisław Barnaś  Prezes,   Mirosław Janus – Wiceprezes, Danuta Machała - Prezes Koła „Pieniny”, Tadeusz Gier i Stanisława Kobylarczyk,

Dalsza część uroczystości odbyła się  już w sali Centrum Kultury Wsi Polskiej, spotkanie tam poświecono 50-leciu powstania Towarzystwa Przyjaciół Muzeum W. Witosa, wystąpił tam też m.in. Waldemar Pawlak - przewodniczący  Rady Naczelnej PSL, Dariusz Klimczak - poseł na Sejm RP, który w swoim wystąpieniu poruszył  m. in .sprawy polityki energetycznej  Polski i odnawialnych źródeł energii.

Swoją  książkę „O Wincentym Witosie inaczej…” promował dr. Jan Hebda. Wśród gości, którzy swoim udziałem zaszczycili uroczystość obecni byli parlamentarzyści z Koalicja Polska, czołowi przedstawicieli lokalnych samorządów, przedstawicieli nauki i kultury, poczty sztandarowe i Ludowcy z całej Polski.

Natomiast organizatorami Zaduszek Witosowych było Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa, Rodzina Wincentego Witosa i Stanisława Mierzwy, Polskie Stronnictwo Ludowe, Wójt Gminy Wierzchosławic, Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach - Oddział Muzeum Okręgowego
w Tarnowie.

Zaduszki odbyły się w 77.rocznicę śmierci Wincentego Witosa i 37.rocznicę śmierci Stanisława Mierzwy. /D

Prezes ZP PSL pow. nowotarskiego Stanisław Barnaś, Radny WojewódzkiNasz kandydat na: