Z ostatniego okresu radnego.


2023-03-31

            W ostatnim okresie mojej nieaktywności na stronie odbyło się kilka Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego na, których podjęliśmy wiele ważnych dla województwa małopolskiego uchwał, które wcześniej były omawiane i opiniowane na komisjach sejmiku w których zasiadam.
        W okresie po pandemicznym rozpocząłem intensywny okres w dalszej mojej pracy radnego wojewódzkiego, uczestnicząc w różnych spotkaniach organizowanych przez urząd marszałkowski, powiaty czy urzędy miast i gmin. Wiele razy spotykałem się bezpośrednio z mieszkańcami, którzy mają różne problemy wymagające pomocy, porady w jaki sposób je rozwiązać.
          Uczestniczyłem także w spotkaniach i zebraniach organizowanych przez strażaków w powiecie. W ostatnim okresie jako emeryt pożarnictwa zostałem ponownie zaszczycony wyborem na funkcję Prezesa Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w pow. nowotarskim, i tu nowa funkcja, która również zobowiązuje mnie do działania na rzecz koleżanek i kolegów emerytów.
          Występowałem z wnioskami do marszałka województwa małopolskiego  o nadanie odznaczeń za zasługi dla regionu i województwa małopolskiego.
          Organizowałem spotkania partyjne w powiecie jak i niektórych gminach powiatu nowotarskiego. Brałem udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych przez różne instytucję w powiecie i Małopolsce.

          Zapraszam do dalszej współpracy poprzez osobiste spotkania ze mną, kontakty e-mailowo lub telefonicznie. www.stanislawbarnas.pl

Stanisław Barnaś Radny Wojewódzki.

Nasz kandydat na: