Z ostatniego okresu radnego...


2021-01-22

              W ostatni tygodniu pracy radnego odbyły się komisję Sejmiku Województwa Małopolskiego, tj.:  Komisja ds. Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą  Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz  Komisji  Rolnictwa  i  Modernizacji  Terenów Wiejskich  SWM. Głównymi tematami obydwóch komisji było przyjęcie planów pracy komisji na rok 2021.  Programy komisji  bardzo ważne, gdyż są to tematy nad którymi  radni będą  się pochylać w swojej pracy samorządowej na rzecz społeczeństwa w 2021 roku. W związku z ograniczeniami Ministra Zdrowia jako radni mamy bardzo ograniczone możliwości kontaktowania się z wyborcami i społeczeństwem. Dalsze komunikowanie się jest skazane na kontakty telefoniczne bądź e-mailowe. Zaprasza do współpracy i serdecznie pozdrawiam. Radny Wojewódzki Stanisław Barnaś.
Nasz kandydat na: