XXXV Sesja Sejmiku WM.


2021-02-23

Za nami XXXV zdalna sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego

W poniedziałek 22 lutego odbyła się zdalna XXXV Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. Radni przyjęli min. priorytety współpracy zagranicznej Województwa Małopolskiego, pomoc z zakresu polityki prorodzinnej, czy debatowali w sprawach związanych z ochroną środowiska.

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął priorytety współpracy zagranicznej Województwa Małopolskiego. Jest to podstawowy dokument programowy umożliwiający województwu prowadzenie współpracy międzynarodowej. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, dokument określa główne cele współpracy zagranicznej województwa.

Podstawowym elementem priorytetów współpracy zagranicznej województwa pozostaje współpraca z regionami państw UE, mająca na celu poszerzenie i pogłębianie wiedzy oraz zbieranie doświadczeń. Realizując cele współpracy zagranicznej, Województwo Małopolskie będzie pamiętać o Polonii i Polakach zamieszkałych za granicą i wspierać działania środowisk polonijnych, mające na celu poszerzenie wiedzy o Polsce i Województwie Małopolskim

- mówił marszałek Witold Kozłowski

Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Małopolskiego za okres 13 stycznia-9 lutego 2021 roku przedstawiało najważniejsze zagadnienia, którym się zajmował. Główne tematy jakie poruszył marszałek Witold Kozłowski to cyberatak na Urząd Marszałkowski i podjęte w tym zakresie działania, sprawa przeniesienia Forum Ekonomicznego z Krynicy do Karpacza i negocjacje w sprawie środków europejskich z Funduszu Spójności dla Małopolski.

Kolejnym ważnym punktem porządku obrad zdalnej XXXV Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego było przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ochotnica Dolna, z przeznaczeniem na pomoc dla sześcioraczków. Wsparcie zostało udzielone również gminom Borzęcin, Grybów, Słomniki oraz miastu Tarnów w których urodziły się pierwsze dzieci w 2021 roku.

Samorząd Województwa Małopolskiego aktywnie realizuje zadania z zakresu polityki prorodzinnej. Służą one m.in. wzmocnieniu wartości rodziny, stanowiąc podstawę rozwoju każdej lokalnej wspólnoty samorządowej

- powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka

Następnie Sejmik przyjął kontynuację działań mających na celu rozwój publicznego transportu zbiorowego, poprzez zawarcie umów na świadczenie takich usług na terenie Małopolski. Szczególnie w okresie pandemii rozwiązanie to sprawdziło się i poprawiło dostępność komunikacji zbiorowej dla mieszkańców regionu.

Sejmik udzielił gminom Rytro i Muszyna dalszej pomocy finansowej na rozwój sieci dróg rowerowych pn. „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu”, celem dokończenia inwestycji w 2021 roku.

Poprawi się również bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski, poprzez udzielenie pomocy finansowej na rzecz miasta Nowy Sącz, oraz gmin Kęty i Kocmyrzów-Luborzyca. To właśnie na ich terenie działają specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze OSP, które wykorzystują psy ratownicze.

Tego typu grupy ratownicze są niezwykle ważne przy poszukiwaniu osób zaginionych, a działają w oparciu o ochotnicze straże pożarne. Ich dotychczasowa działalność jest wysoko oceniania przez Państwową Straż Pożarną i Policję, z którymi współpracują

- mówił wicemarszałek Łukasz Smółka

Sejmik przyjął też „Raport z wykonania wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego za lata 2018-2019”. Ochrona środowiska pozostaje priorytetem dla władz województwa, tak aby zostawić je przyszłym pokoleniom w dobrym stanie.

Zmniejszenie ilości palenisk na paliwa stałe, oraz ilości szkodliwej dla zdrowia emisji pyłów do powietrza. Cieszy duża ilość inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków, oraz stały wzrost liczby ekologicznych pojazdów elektrycznych na małopolskich drogach. Rozwijamy świadomość mieszkańców poprzez edukację ekologiczną, co widać na przykładzie selektywnej zbiórki odpadów

- powiedział wicemarszałek Tomasz Urynowicz

Dużo emocji wzbudziła też dyskusja o petycji złożonej przez Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych, dot. usunięcia krakowskiego zakazu palenia drewnem i prowadzonych działań ograniczających stosowanie pokojowych pieców i kominków opalanych biomasą drzewną. Sejmik tą petycję odrzucił.

To samorządy lokalne inicjują nowe rozwiązania proekologiczne. Kraków był prekursorem tych pozytywnych zmian w Małopolsce, niebawem będziemy debatować nad podobnymi rozwiązaniami dla innych miejscowości

- dodał wicemarszałek Tomasz Urynowicz

Radni Sejmiku WM zagłosowali za odesłaniem do wnioskodawców rezolucji radnych dot. wysokości RPO na lata 2021-27.

Na koniec Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął deklarację o obchodach Narodowego Święta Pracy w Małopolsce w dniu 1 maja 2021 roku.

Nasz kandydat na: