XL Sesja Sejmiku WM.


2021-06-21
             W poniedziałek 21 czerwca odbyła się XL zdalna sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. Radni województwa przyjęli uchwały m.in. w sprawie pomocy dla mieszkańców Nowej Białej, rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, a także udzielili absolutorium Zarządowi Województwa Małopolskiego z wykonania budżetu za 2020 rok.

          Podczas dzisiejszej sesji radni województwa przyjęli uchwałę w sprawie pomocy dla mieszkańców Nowej Białej na rzecz Gminy Nowy Targ. Zniszczeniu uległo ponad 40 budynków mieszkalnych i gospodarczych w Nowej Białej. Ogrom strat jest niewyobrażalny, dlatego wspólnota Małopolski stara się wesprzeć zarówno mieszkańców jak również Gminę. Zarząd postanowił wyasygnować 1 mln 50 tys. zł na odtworzenie substancji budynków mieszkalnych - 50 tys. zł na jeden budynek mieszkalny. Jest to pierwszy krok pomocy dla mieszkańców tej miejscowości

- mówił marszałek Witold Kozłowski.

          Ponadto marszałek Witold Kozłowski przedstawił raport o stanie Województwa Małopolskiego za 2020 rok. W ramach walki z pandemią Covid-19 zarząd województwa uruchomił Małopolską Tarczę Antykryzysową w wysokości 1,5 mld zł, oraz szereg innych działań wspierających służbę zdrowia, edukację, czy przedsiębiorców. 27 mln zł przekazano na realizację w ramach zadań publicznych i współpracy z organizacjom pozarządowym. Chcieliśmy działać transparentnie i to robiliśmy, a wychodziliśmy z pomocą tam gdzie było to najbardziej potrzebne

- przedstawił marszałek Witold Kozłowski.

          Ważny był również rozwój i modernizacja komunikacji, w tym kolejowej.Zakupiliśmy nowoczesny tabor szynowy zarówno w firmie Newag jak i Pesa, niebawem wejdzie on do eksploatacji. Jeśli infrastruktura kolejowa będzie dostępna i rozbudowana nasi przewoźnicy w pełni wykorzystają te zasoby

- dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

          Następnie radni województwa rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego oraz sprawozdanie finansowe Województwa Małopolskiego za rok 2020. Udzielili również absolutorium Zarządowi Województwa Małopolskiego z wykonania budżetu za 2020 rok.

          Sejmik Województwa Małopolskiego postanowił też udzielić pomocy finansowej do kwoty ogółem 15 mln zł w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego 145 jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, na realizację w 2021 roku 153 inwestycji w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno–sportowa - MIRS”.

          Kolejnym tematem było powierzenie Gminom Stary Sącz, Miechów i Krynica-Zdrój realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. „Małopolski Festiwal Smaku 2021”, a także Miastu Oświęcim obejmującego utrzymanie drogi rowerowej zlokalizowanej w obrębie korony wału przeciwpowodziowego rzeki Soły.

          Powołano również komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Klinicznego dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie. Radni województwa dokonali zmian w Statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.Chcemy być bliżej mieszkańców Małopolski, dlatego tworzymy delegatury w tym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zachodniej części naszego regionu. Przygotowujemy się tym samym do transformacji, zmian na rynku pracy

- mówił wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

          Na koniec Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął oświadczenie w sprawie aresztowań i represji wobec Polaków na Białorusi.

Marszałek Witold Kozłowski siedzi na sali obrad podczas sesji sejmiku. Wicemarszałek Łukasz Smółka siedzi przed monitorem na sali sejmiku. Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Jan Tadeusz Duda prowadzi obrady.   Radni województwa siedzą na sali obrad. Marszałek Witold Kozłowski podczas sesji sejmiku.

Nasz kandydat na: