Szkolenie Kół Gospodyń Wiejskich w Szaflary.


2023-03-09

            W Szaflarach w dniach 06-08.03.2023 r. obyło się spotkanie /szkolenie/ z udziałem 100 przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Województwa Małopolskiego.
            3 dniowe szkolenie - EtnoMałopolska. Tegoroczna już czwarta edycja Etnomałopolski, zaplanowana była w terminie obejmującym międzynarodowy Dzień Kobiet i miała bardzo szeroką tematykę. Warsztaty poświęcone były roli jaką w zakresie ochrony i promowania lokalnego dziedzictwa kulinarnego pełnią koła gospodyń wiejskich. Uczestniczki szukały odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób najlepiej promować tradycję kulinarną i małopolską spuściznę by w ten sposób odkryć swoją rolę – role strażniczek dziedzictwa kulinarnego regionu.    

                                                            Stanisław Barnaś Radny WojewódzkiNasz kandydat na: