Spotkanie Zarządu Gminnego ZOSP RP Łapsze Niżne.

Spotkanie Zarządu Gminnego ZOSP RP w Łapszach Niżnych.
2011-09-18
W dniu dzisiejszym  w Gminie Łapsze Niżne odbyło się spotkanie  się   Zarządu Gminnego ZOSP RP.  Prezes Zarządu omówił bieżące zagadnienia dotyczące funkcjonowania jednostek OSP z terenu gminy.  Największy problem jaki się pojawia, to jak zwykle brak pieniędzy. Ja nawiązałem do  zabezpieczenia przeciwpożarowego   gminy /zabezpieczenia w wodę do celów przeciwpożarowych, wyposażenia  w sieć hydrantową poszczególnych wsi, wyposażenia większej ilości jednostek w ciężkie samochody gaśnicze i poruszyłem sprawę szkoleń strażaków/.   
Na końcu przedstawiłem się jako kandydat do Sejmu RP.

Nasz kandydat na: