Posiedzenie ZW ZE i RP RP na Śląsku.


2019-03-23

W dniu wczorajszym uczestniczyłem w Walnym Zjeździe Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Katowicach. Po sprawozdaniach Prezesa Zarządu Wojewódzkiego, Skarbnika i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Zarządowi udzielono absolutorium i przystąpiono do wyboru nowego Zarząd Wojewódzkiego ZE i RP RP w Katowicach na kolejną nową kadencje 2019 - 2023. W Obradach wziął udział Komendant Wojewódzki PSP oraz ja, jako Wiceprezes ZG ZE i RP RP w Warszawie.

Nasz kandydat na: