Posiedzenie wyjazdowe komisji.


2022-01-18

W dniu 17 stycznia 2022 r. o godz. 11:00 w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 37,  odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Małopolskiego.  Głównym tematem posiedzenia było omówienie  zadania pn. Małopolski wypas kulturowy. W spotkaniu licznie uczestniczyli przedstawiciele Związku Podhalan, Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz z Nowego Targu, kilkudziesięciu hodowców i baców z regionu  Gorlic, Nowego Sącza, Spisza,  Podhala i Orawy. Pragnę zaznaczy, że było to już trzecie spotkanie z bacami w tak licznym gronie, w tym  jedno w którym uczestniczył minister.   Stanisław Barnaś Radny Wojewódzki.

Nasz kandydat na: