Ostatni tydzień...


2017-05-21

W niedzielę 14 maja br. wziąłem udział w Walnym Zgromadzeniu Udziałowców  SKR  Spytkowice. Zabierając głos podziękowałem za zaproszenie mnie na to posiedzenie. Pogratulowałem im  za działalność i wyniki finansowe jakie SKR osiągnął w roku 2016. Życzyłem im dalszej działalności i jeszcze lepszych wyników finansowych w sprawozdaniu w przyszłym roku.

Podhalańska Kolej Regionalna czyli szybkie, cykliczne i bezpośrednie połączenie kolejowe z Rabki-Zdroju do Zakopanego, integracja transportu kolejowego z innymi środkami komunikacji, rozbudowa infrastruktury wokół dworców i budowa parkingów typu parkuj i jedź – wszystko to już w niedalekiej przyszłości ma szansę na realizację. W dniu dzisiejszym w Szaflarach zostało podpisane porozumienie samorządów podhalańskich wraz z Województwem Małopolskim w tej sprawie. Cieszy fakt, że Nasze działania przynoszą efekty na co raz to szerszej płaszczyźnie. Utworzenie Podhalańskiej Kolei Regionalnej odciąży wiecznie zakorkowaną Zakopiankę oraz skutecznie przyczyni się do skomunikowania ośrodków gospodarczych i turystycznych w regionie. PKR przyczyni się również do rozwoju infrastruktury wokół dworców kolejowych, parkingów i dróg dojazdowych.

W dniu 15 maja br. odbyło się Plenarne Posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie. Na posiedzeniu omówiono sprawy związane z obchodami „Dnia Strażaka”, które przypadają w miesiącu maj. Omówiono proponowane zmiany w funduszu świadczeń socjalnych oraz odznaczeń dla członków ZE i RP RP oraz osób zasłużonych.  W związku ze zbliżającym się  Nadzwyczajnym Zjazdem Delegatów  ZG ZE i RP RP w Warszawie, omówiono tematy z nim związane. Na posiedzeniu pojawił się nadbrygadier  Stanisław Nowak Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie, któremu w imieniu Prezydium pogratulowałem awansu i życzyłem mu samych sukcesów w służbie i życiu prywatnym. Natomiast wieczorem na zaproszenie  Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Nadbrygadiera Stanisława Nowaka, uczestniczyłem  w spotkaniu z wojewodą, oficerami pożarnictwa z małopolski oraz przedstawicielami instytucji współpracujących w „Klubie Oficerskim” w Krakowie.

W Krakowie spotkałem się z Wicemarszałkiem Wojciechem Kozakiem w sprawach dotyczących Podhala. W najbliższym okresie Wicemarszałek pojawi się na Podhalu o czym poinformuję na portalach.

W dniu 16 maja br. w JRG Nowy Targ odbył się Apel z Okazji „Dnia Strażaka”. Po wprowadzeniu sztandaru i podniesieniu flagi na maszt, odbył się przegląd pododdziałów  i powitanie zaproszonych gości. Następnie wręczono awanse i odznaczenia. Po wystąpieniu zaproszonych gości i defiladzie pododdziałów.  Goście zostali poczęstowani tradycyjną grochówką.  

W Łodzi odbyło się  I Posiedzenie Sejmiku Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej.  Temat posiedzenia „samorządowe oblicza regionów”. Uczestniczyło wielu samorządowców z całej polski, którym dobro kraju leży głęboko na sercu.

 

19 dniu maja br. odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2017 w ramach jubileuszu 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej, połączone z oddaniem do użytku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Bochni. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył między innymi mnie,  emeryt. ofic. poż. w st. spocz. odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

W sobotę w Leśnicy Groniu, odbyło się spotkanie Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, koło powiatowe Nowy Targ z okazji „Dnia Strażaka”.  Na spotkanie przybyli bardzo licznie emeryci, co bardzo cieszy, iż w końcu emeryci zrozumieli po co jest im dany wiek emerycki. Wspomnieniom nie było końca, spotkanie odbyło się w miłej sympatycznej i rodzinnej atmosferze. Na koniec  Prezes Koła Stanisław Barnaś Odznaką „Za Zasługi Dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”, odznaczył  wyróżniających się emerytów.  

Wieczorem uczestniczyłem w 7. Nocy Muzeów w Nowym Targu. Noc ta cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczeństwa.

Ponadto spotykałem się ze społeczeństwem, pełniłem dyżur w biurze Radnego Wojewódzkiego. Uczestniczyłem w Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w Krakowie.

Oto niektóre moje działania z ostatniego  tygodnia.  Stanisław Barnaś Radny Sejmiku WM.

Nasz kandydat na: