LV Sesja SWM


2022-06-22
            W dniu 20 czerwca 2022 r., odbyła się  LV Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego o godz. 10:30.  Główne punkty  LV Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego to podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Małopolskiego oraz  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Małopolskiego z wykonania budżetu za  2021 rok.
         Radni Sejmiku WM udzielili wotum zaufania oraz  absolutorium Zarządowi Województwa Małopolskiego za rok 2021.Serdecznie gratuluję.
                                                                                          
                                                                                                                    Radny Wojewódzki Stanisław Barnaś

Nasz kandydat na: