Konsultacje społeczne w Krempachach.


2021-11-05

           W czwartek tj.: 4 listopada br.  w  Wiejskim Domu Kultury w Krempachach odbyły się konsultacje społeczne dotyczące realizacji projektu pn. „Program dla Białki”. Spotkanie to zostało zorganizowane przez RZGW w Krakowie. Spotkanie było kontynuacją Wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Modernizacji Wsi Sejmiku Województwa Małopolskiego w Krakowie, które odbyło się w 18 czerwca br . w remizie OSP Krempachy. 

          W konsultacjach licznie uczestniczyli mieszkańcy Krempach i sąsiednich miejscowości położonych w pobliżu Potoku Białka, sołtysi poszczególnych miejscowości na czele z sołtysem wsi Krempachy Józefem Pietraszkiem, Wójt Gminy Nowy Targ Jan Smarduch, samorządowcy, przedstawiciele instytucji naukowych, ochrony środowiska, ekolodzy. Z ramienia Sejmiku Województwa Małopolskiego w konsultacjach społecznych udział wzięli radni wojewódzcy Bogusław  Pęk i Stanisław Barnaś.

            Przedstawiony „Program dla Białki” został w miarę pozytywnie przyjęty, z sali padało dużo pytań zadawanych przez mieszkańców i w miarę spokojnie. Wg mnie podjęte działania w zakresie  zabezpieczeń i ochrony przed powodzią potoku Białki muszą w końcu przynieść oczekiwane przez mieszkańców rezultaty. Jako radni Wojewódzcy jesteśmy szczególnie  zobowiązaliśmy do zaangażowania się w ten proces doprowadzenia sprawy Potoku Białki do końca.
                                             

                                                                                                                                                                        Stanisław Barnaś Radny Wojewódzki.        

Nasz kandydat na: