Konkurs Małopolskie OSP 2021.


2021-04-06
Uwaga Jednostki OSP Pilne!!!

16 marca 2021 r. ruszył nabór wniosków na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP w ramach konkursu pn. „MAŁOPOLSKIE OSP 2021” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
https://bip.malopolska.pl/umwm w zakładce Rolnictwo→Konkursy oraz https://www.malopolska.pl w zakładce Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Stanisław Barnaś    Radny Wojewódzki

Nasz kandydat na: