III Rogoźnicka Watra.


2021-07-03
             W dniu dzisiejszy w Rogoźniku odbyła się już trzecia Watra Rogoźnicka na której odbyło się kolejne spotkanie Poetyckie. W spotkaniu tym wzięli udział nie tylko poeci z Podhala ale również z Dolnego Śląska i innych miejscowości w Polsce. Z roku na rok poziom tych spotkań jest coraz wyższy, bierze w nich udział coraz więcej poetów piszących wiersze w języku literackim jak również pisane gwarą. Organizatorami spotkania był Sołtys Rogoźnika, Rada Sołecka Wsi Rogoźnik, Koło Gospodyń w Rogoźniku i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik. Każdy uczestnik Spotkania poetyckiego został uhonorowany upominkiem przygotowanych przez organizatorów. Również za ogromne zaangażowanie w działalność społeczną i kulturalną wsi został uhonorowany drobnymi upominkami Sołtys Wsi Rogoźnik Kazimierz Zubek.  Stanisław Barnaś Radny Wojewódzki.


Nasz kandydat na: