Dzień Strażaka 2023 r.


2023-05-03

Tradycyjnie jak co roku w dniu Świętego Floriana patrona wszystkich strażaków,  pragnę z tej okazji strażakom zawodowym, strażakom ochotnikom, pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej i nam wszystkim emerytom i rencistom straży pożarnej, złożyć życzenia wszystkiego najlepszego, co tylko może spotkać nas w tak trudnej i niebezpiecznej pracy  zawodowej,  jaką jest służba w straży pożarnej. Strażakom zawodowym życzę, aby zawsze mieli jasną sytuację podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, aby omijały ich pomyłki i niespodzianki,  strażakom ochotnikom życzę, aby piękne mundury, wyglancowane hełmy i toporki służyły im tylko podczas parad i uroczystości, a nowoczesne samochody pożarnicze rozjaśniały swoim blaskiem okazałe remizy. Nam emerytom i rencistom życzę, aby zdrowie nam służyło i abyśmy mogli godnie i spokojnie żyć na zasłużonej emeryturze. 
          Natomiast społeczeństwu życzę poczucia bezpieczeństwa i więcej zrozumienia!.  Wszystkim strażakom, druhnom i druhom, pracownikom cywilny Państwowej Straży Pożarnej, emerytom i rencistom  życzę Opatrzności św. Floriana. Tyle powrotów co wyjazdów. Szczęść Boże!.

Emer. ofic. poż. w st. spocz. Stanisław Barnaś  - Prezes ZE i RP RP w Nowym Targu,  Radny Wojewódzki.

Nasz kandydat na: