"Dzień Strażaka".


2020-05-03

W dniu Święta "Dnia Strażaka" wszystkim strażakom zawodowym, ochotnikom, pracownikom cywilnym i nam emerytom i rencistom straży pożarnej, pragnę złożyć życzenia wszystkiego najlepszego, co tylko może spotkać ich w tak trudnej i niebezpiecznej pracy zawodowej, jaką jest służba w straży pożarnej. Strażakom zawodowym życzę, aby zawsze mieli jasną sytuację podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, aby omijały ich pomyłki i niespodzianki, druhom ochotnikom życzę, aby piękne mundury, wyglancowane hełmy i toporki służyły im tylko podczas parad i uroczystości, a nowoczesne samochody pożarnicze rozjaśniały swoim blaskiem okazałe remizy. Nam emerytom i rencistom życzę, aby zdrowie nam służyło i abyśmy mogli godnie i spokojnie żyć na zasłużonej emeryturze. Społeczeństwu życzę poczucia bezpieczeństwa!.
Wszystkim strażakom, życzę Opatrzności św. Floriana. Szczęść Boże, Niech się Darzy!!!.  Emer. ofic. poż. w st. spocz. Stanisław Barnaś

Nasz kandydat na: