Apel do mieszkańców "Gorce-Pieniny".

Apel do mieszkańców Gorców i Pienin.
2011-09-20

Szanowni Państwo

Kieruję do Was ten list szanowni Mieszkańcy Regionu Gorce Pieniny położonego w południowej części województwa małopolskiego, w powiecie nowotarskim. Składającego z  pięknych gmin  miasta i wiosek.

Gminy Czorsztyn – Czorsztyn, Huba, Kluszkowce, Maniowy, Mizerna, Sromowce Niżne, Sromowce Wyżne.

Gminy Krościenko – Grywałd, Hałuszowa, Krościenko, Krośnica.

Gminy Ochotnica Dolna z której to pochodzę – Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna, Tylmanowa.

Gmina Szczawnica – Miasto Szczawnica, Jaworki, Szlachtowa.

Region ten łączy umiłowanie do folkloru, tradycji wyrażający się w obrzędowości, legendach, gwarze, strojach regionalnych oraz rzemiośle. Tradycyjnej życzliwości i gościnności mieszkańców. Przedsiębiorczości osób zamieszkujących na tym terenie.

Różnorodność, bogactwo zasobów dziedzictwa przyrodniczego między innymi unikalnej fauny i flory regionu.

Korzystne położenie – w pobliżu granicy z Państwem sąsiadującym jakim jest Słowacja,

w pobliżu jeziora Czorsztyńskiego, teren bogaty w ilość szlaków turystycznych przebiegających przez region a łączących się z innymi regionami.

Walory turystyczne – Przełom Dunajca, przepiękne widoki, oaza ciszy i spokoju. Teren bogaty w możliwości uprawiania wielu sportów – kolarstwo górskie, narciarstwo, kajakarstwo, lotniarstwo, turystyka piesza.

Baza turystyczna – obecnie istniejąca baza  turystyki, turystyki wiejskiej, agroturystycznej oraz możliwość jej rozwoju.

Tradycyjny system gospodarowania w rolnictwie. Wymienione wyżej walory tego regionu należy wykorzystać tak, aby mieszkańcy mogli z  nich w pełni korzystać i na tym zarabiać.

Moją przesłanką w działaniu dla mieszkańców danego Regionu jest pomoc w rozwoju:

1. Turystyki i rekreacji – związanej z rozwojem bazy noclegowej, zaprojektowania i budowy ścieżek edukacyjnych, odnowienia i budowania   infrastruktury wzdłuż posiadanych lub nowo powstających szlaków turystycznych, budowa wyciągów narciarskich, basenów pływackich różnego rodzaju, szkółek turystyki konnej, lotniarskiej, ochrona Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec – parającego  się od dziesiątków lat organizowaniem regularnych spływów na tratwach, stanowiących atrakcję na europejską skalę. 

2. Rozwoju małych zakładów i przedsiębiorstw.

3. Wykorzystania  źródeł energii odnawialnej.

4. Odpowiedniej promocji regionu w kraju i zagranicą, w tym również zasobów kulturowych.

5. Ekologicznego rolnictwa oraz wykorzystania bogactwa lasów.

6.Współpracy z Parkami Narodowymi dla dobra mieszkańców oraz posiadaczy gruntów 

   włączonych do terytoriów parkowych.

7.Wykorzystaniu środków z UE dla rozwoju różnego rodzaju przedsięwzięć.

Serdecznie zapraszam na spotkania ze mną, odpowiem na każde zaproszenie.

Pozostając z wyrazami szacunku dla Państwa

Życzę  aby plany i marzenia, związane z życiem w Waszej „małej ojczyźnie”, zostały w pełni zrealizowane i przyczyniły się do dalszego rozwoju „Regionu Gorce-Pieniny”. Pragnę również zapewnić, że postaram się uczynić wszystko, abyście żyli Państwo nie w poczuciu społecznej marginalizacji, ale w przekonaniu, że życie w „Regionie Gorce-Pieniny”, naprawdę może być źródłem satysfakcji i inspiracji do podejmowania nowych wyzwań.

     Kandydat na Posła  do Sejmu Rzeczpospolitej  Polskiej         Stanisław Barnaś

 

Nasz kandydat na: